Studime Fizibiliteti

Keni një ide biznesi dhe dëshironi të dini nëse ajo ka mundësi të jetë e suksesshme? Nuk ka ndonjë ndryshim është produkt apo shërbim. Një studim fizibiliteti ju siguron nëse ideja juaj ia vlen të realizohet. ABT përgatit studime fizibiliteti si për bizneset e sapo krijuara ashtu edhe për kompanitë që kërkojnë produkte ose shërbime të reja.