Raporte Manaxheriale

ABT kontribuon në manaxhimin e biznesit tuaj ditë pas dite, duke krijuar raporte të cilat do të bëjnë të kontrollueshme mbarëvajtjen e aktivitetit.

ABT ofron kombinimin e objektivave të punonjësve me planet e kompanisë dhe krijimi i raporteve manaxheriale të cilat bëjnë të matshme dhe të krahasueshme punën e të gjithë personelit.