Plane Biznesi

Plani i biznesit bazohet në idenë tuaj fillestare për një biznes të ri dhe zhvillohet duke analizuar të gjithë faktorët  që ndikojnë në suksesin e tij. ABT studjon tregun në tërësi, produktin apo shërbimin që ju dëshironi të ofroni, konkurencën, risqet, mënyrën e financimit etj, duke ju sugjeruar hapat që duhet të ndiqni drejt një suksesi të sigurt.