Manaxhim Cash Flow

Të ardhurat nga aktiviteti ekonomik i biznesit janë shumë të rëndësishme, por manaxhimi i tyre është akoma edhe më i rëndësishëm. ABT manaxhon fluksin e parasë në kompaninë tuaj duke ju sugjeruar politika të reja në lidhje me kreditimin e klientëve tuaj, afatet e likuidimit të furnitorëve dhe mënyrën e pagesës së investimeve të reja.