Blog Archives

 • Konsulencë Financiare

  ABT ofron shërbime për të gjitha nivelet e bizneseve por edhe individëve. Çdokush që ndërmerr iniciativën për te çelur një biznes të ri apo dëshiron të jetë i sigurt për mbarëvajtjen e aktivitetit të tij ekzistues është i mirëpritur te konsultohet me ekspertet tanë.
  ABT ofron asistencë në lidhje me procedurat e krijimit te kompanisë, ligjet në fuqi, mënyrën e financimit duke përzgjedhur formën më të përshtatshme të kreditimit dhe duke i ofruar klientëve të saj raporte financiare të cilat do te bëjnë më të lehtë vendimmarrjen.

 • Deklarim i Taksave

  Ne jemi të specializuar në ligjet dhe udhëzimet për taksat dhe tatimet. Ne ofrojmë përgatitjen e pasqyrave standandarte për deklarim në zyrat e Tatimeve. ABT kupton nevojat tuaja dhe përpiqet të ofroj çfarë është më e mirë për Ju.

 • Deklarim i të Ardhurave

  Jeni rezident në Shqipëri dhe të ardhurat tuaja janë mbi 2 000 000 Lekë në vit? Atëherë Ju jeni të detyruar të plotësoni dhe dorëzoni pranë autoriteteve Tatimore Deklaratën e të Ardhurave Individuale Vjetore.

  ABT bashkëpunon ngushtësisht me Ju për përgatitjen e Deklaratës të të Ardhurave Individuale duke dhenë konsulencën e saj për zgjidhjet më të përshtashme për Ju.