Përditësimi i të dhënave në QKR, shtyhet në 1 Prill afati

6 Mars 2015 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka dhënë një njoftim të dytë për afatin e përditësimit të të dhënave nga ana e biznesit në QKR.

“Për arsye të fluksit të madh të aplikimeve, afati përfundimtar për përditësimin e adresave kryesore dhe sekondare të bizneseve si dhe përditësimin e kodeve ekonomike pranë Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR) shtyhet deri në datën 01 Prill 2015”, thuhet në njoftimin zyrtar të institucionit.

Gjirofarm SH.A