KE publikon vlerësimin për ekonomitë e Ballkanit Perëndimor

18 Qershor 2015 – Komisioni për Ekonominë dhe Çështjet Financiare i BE-së publikoi vlerësimet për ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, si vende aspirante për anëtarësim.

Megjithëse ekonomitë e vendeve përkatëse përballen me sfida të ndryshme, kanë shumë të përbashkëta, si papunësinë, deficitin, kreditë e këqija, performancën e dobët të financave publike dhe klimën e biznesit.

Në vlerësimin e radhës, në Shqipëri regjistrohet papunësia në 16.4 për qind, defiçiti në 12 për qind, kreditë e këqia në 24 për qind dhe borxhi në 71.6 për qind.

Sa i takon Kosovës, papunësia sipas KE-së është më e lartë në rajon me 28.7 për qind dhe deficiti buxhetor në 6.1 për qind, ndërsa kreditë e këqia ndalen në 8 për qind.

Turqia ka papunësinë më të ulët me 9.5 për qind, por problem mbetet inflacioni me 7.2 për qind.

(Top Channel)

Gjirofarm SH.A