Katër muaj, 170 mln euro dëm, KLSH: “Torta” i takon AKBN-së

06.06.2017 Në buletinin e auditimeve për katër muajt e parë të vitit Kontrolli i Lartë i Shtetit raporton se administrata publike ka shkaktuar rreth 170 milionë euro dëme ndaj buxhetit dhe qytetarëve.

Këto shkelje janë zbuluar nga auditet e kryera në janar prill të këtij viti, por sipas KLSH ato i përkasin përgjithësisht periudhës 2014-2016.

Inspektorët e Kontrollit të Shtetit raportojnë se pjesa dërrmuese e kësaj shifre, rreth 150 milionë euro, janë dëme të shkaktuara vetëm në një institucion, Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore.

AKBN është institucioni që mbikëqyr koncesionet në naftë dhe miniera për të mbrojtur interesat financiare të shtetit shqiptar. Por burime nga KLSH thonë se në vitet 2015-2016 ajo ka toleruar kompanitë koncesionare të naftës fryjnë shpenzimet duke ju shmangur pagesës së taksave në shtet.

Ndërsa për koncesionet hidrike, AKBN nuk ka mbledhur tarifën e detyrueshme koncesionare, gjobat për shkeljen e afateve të ndërtimit, por edhe detyrime të tjera, të cilat janë parashikuar në kontratat koncesionare dhe në ligj.

Pjesa e mbetur e dëmeve është e shpërndarë në institucionet e tjera publike si tatimet, doganat, Ministria e Transportit si dhe disa bashki të vendit.

Për shkeljet e konstuara, KLSH thotë se ka kallëzuar penalisht 13 zyrtarë dhe ka kërkuar zhdëmtim financiar.

/ Top Channel

Gjirofarm SH.A