INSTAT: Në 2014 rritja ekonomike ishte 1.9%. Parashikimi 2.1%

4 Mars 2015 – Instituti i Statistikave publikoi raportin e rritjes së ekonomisë së vendit për vitin 2014. Sipas drejtorit të përgjitshëm të INSTAT Gjergj Filipi rritja ekonomike për vitin e kaluar rezultoi 1.9 për qind nga 2.1 për qind që ishte parashikimi.

Në fjalën e tij ai listoi degët me kontributin më të madh në rritjen ekonomike. “Kontributi kryesor jepet nga degët e ekonomisë, si ndërtimi me 1.56 për qind, shërbimet e tjera me 0.95 për qind, tregti-hotel-restorante me 0.54 për qind”, tha Filipi.

I vetëm, sektori i ndërtimit ka dhënë mbi 65 për qind të rritjes ekonomike në tremujorin e katërt dhe shkaku kryesor është përqëndrimi i lartë i investimeve publike në fund të vitit. “Kjo ka të bëjë më shpërndarjen vjetore të proceseve të ndërtimit. Përsa kohë që ne krahasohemi me një situatë të lartë apo të ulët qoftë ajo, të tremujorit të njëjtë të vitit pararendës, ne këtu do reflektojmë ritmikën sipas secilit tremujor”, tha drejtuesi i INSTAT-it.

Ndërkaq, bujqësia dhe postkomunikacioni dhanë kontribut negativ në ekonomi gjatë tremujorit, pasi u rrudhën krahasuar me një vit më parë.

Tremujori i katërt përmbyll dhe gjithë vitin 2014, duke i lejuar INSTAT te publikoje keshtu shifrën paraprake të rritjes ekonomike  vjetore. “Ky është momenti i parë, por ne kemi një ritmikë vjetore për vitin 2014, në kontektin e vlerës së shtuar bruto. Dhe, ky tregues shënon për vitin 2014, vlerën prej 1.89 për qind”, tha Filipi.

Qeveria dhe FMN patën parashikuar një rritje prej 2.1 për qind gjatë vitit 2014, nga 1.9 që rezulton ajo sipas tremujorëve. Megjithatë INSTAT thotë se shifra e raportuar prej tij i referohet vlerës së shtuar bruto, e cila nuk përfshin kontributin e taksave dhe subvencioneve në ekonomi dhe paralelisht është subjekt rishikimi gjatë muajve në vijim.

(Top Channel)

Gjirofarm SH.A