Të dhënat e kompanisë time janë konfidenciale. Si më garantoni ju që ky informacion nuk do të dalë jashtë zyrave tuaja?

Ju falenderojmë për ketë pyetje shumë të drejtë.

ABT i përpunon të dhënat në kompjutera tepër të sigurt dhe ku asnjë faktor i jashtëm nuk mund të ndërhyjë për të marrë informacion.

Të gjitha dokumentat që ne marrim prej jush pasi i hedhim në sistem i shkatërrojmë me pajisje speciale.

Stafi ynë ka nënshkruar një kontratë me ABT për ruajtjen e kofidencialitetit të të dhënave dhe mban përgjegjësi për çdo rrjedhje informacioni. Të njëjtën kontratë kompania jonë e lidh me ju, në të cilën ku garantojmë me përgjegjësi të plotë ruajtjen e konfidencialitetit.

Gjirofarm SH.A