Aktualisht deklarimet mujore të kompanisë i ka marrë përsipër një financier të cilin e paguaj ekstra për këtë punë. Përse duhet ta ndryshoj?

Ky është një moment i rëndësishëm për vandimmarrje

Rritja e konkurencës dhe forcimi i shtetit ligjor duhet të shoqërohet me përmirësime brënda vet ndërmarjes tuaj. Personi që bën deklarimet mujore të kompanisë tuaj duhet të jetë pjesë e përditshme e kompanisë me qëllim që ti paraprijë çdo ngjarjeje jo të këndshme. ABT do të vendosë në dispozicionin tuaj një prej ekspertëve të saj, i cili do të jetë në komunikim të vazhdueshëm me ju dhe do të zgjidhë të gjitha problematikat.

Deklarimet mujore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Sigurimeve Shoqërore bëhen nga ekspertët tanë të cilët këtë punë nuk e lenë për në momentin e fundit.

Gjirofarm SH.A