Ndryshon ligji i falimentit për kredimarrësit e varfër

2 Qershor 2015 – Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit ka përgatitur një projektligj, i cili mbron individët që kanë kredi në banka nga sekuestrimi i shtëpisë së parë.

“Ke mundësi ta mbash atë shtëpi dhe mos të të ekzekutohet me përmbarim nga kreditori i siguruar. Po si mund ta mbash atë shtëpi? Të rinegociosh, ligji ta ka dhënë mundësinë, në gjykatë. Nëse gjykata e sheh të arsyeshme, e vendos gjykata dhe jo kreditori i siguruar, për të mbajtur një apartament, nuk po them dy. I dyti quhet biznes, jo mjet jetese. Një apartament lejohet”, thotë Klajdi Mati, drejtor i Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit.

Për individët në vështirësi, të cilët aplikojnë për faliment, drafti parashikon pezullimin e pagesës së kredisë për një periudhë të caktuar kohe dhe rinegocimin e këstit të saj. Po kështu, ata do të çlirohen edhe nga disa detyrime.

“Kompanive nuk u shkarkohen, individëve mendohet t’u shkarkohen si në të gjithë botën, kartat e kreditit. Nuk është vendosur akoma…faturat mjekësore, mbase faturat e utilitetit, mbase”, thotë Mati.

Por ata individë, të cilët përfitojnë nga falja e detyrimeve nuk do të lejohet më që për 9 vjet të marrin kredi në banka. Veç individëve, drafti i ri lehtëson procedurat e falimentit edhe për bizneset duke e vënë theksin jo tek mbyllja, por riorganizimi i tyre.

“Kemi ndryshuar procedurën e kërkesave, kemi ndryshuar procedurën e pagesave. Më përpara ndodheshim në ngërç të madh se kush paguante shpenzimet administrative. Sot me kërkesën për procedurë falimenti, që kjo kërkesë mund të jetë për likujdim, për riorganizim, pagesat do të jenë drejtpërdrejt me dorëzimin e formularëve, që procedura mos të mbetet në ngërç për shpenzimet administrative”, vijon Mati.

Sipas tij, drafti është hartuar sipas modelit amerikan dhe favorizon debitorët për t’u dhënë atyre mundësi të dalin nga vështirësitë financiare në mënyrë ligjore.

(Top Channel)

Gjirofarm SH.A