LIGJI “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

Shkarkoni dokumentin për të marrë të gjithë informacionin e duhur mbi Ligjin e Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri.  

Gjirofarm SH.A