SI TË REGJISTROSH NJË BIZNES NË QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT (QKR)

Shkarkoni dokumentin për të marrë të gjithë informacionin e duhur mbi dokumentet e nevojshme dhe procedurat që duhen ndjekur për të rregjistruar një biznes në Shqipëri.

Gjirofarm SH.A