Top Albania Radio

Vendodhja: Tiranë

Faqja e internetit: Top Albania Radio

Përshkrimi:

“Top Albania Radio” është radioja më e dëgjuar në Shqipëri e cila transmeton sinjal në të gjithë vendin. E krijuar që në vitin 1998, kompania sot ofron një programacion të plotë me emisione dhe muzikë të përzgjedhur.

Albanian Business Transparency ofron asistencë të vazhdueshme financiare duke ndihmuar në zhvillimin e kompanisë.

Klientë të tjerë: