SPEED TAXI “Five Stars”

Vendodhja: Tiranë

Faqja e internetit: SPEED TAXI “Five Stars”

Shërbimet: - Shërbime Kontabiliteti - Studime Fizibiliteti - Audit - Deklarim i Taksave - Deklarim i të Ardhurave - Manaxhim Cash Flow - Raporte Manaxheriale - Raporte Financiare - Plane Biznesi

Përshkrimi:

SPEED TAXI “Five Stars” është kompania më e madhe e shërbimit taksi në Shqipëri.

E krijuar në vitin 2012 kjo kompani vazhdon të ketë rritje të vazhdueshme të numrit të prenontimeve nga qytetarët dhe bizneset falë shërbimit cilësor që ofron.

Klientë të tjerë: