PROGEIN

Vendodhja: Tiranë

Përshkrimi:

Progein është një kompani italiane e cila ofron konsulencë të përgjithshme në aktivitete inxinierike, kryesisht në ndërtimin e rrugëve, ndërtimin ehidrocentraleve, hekurudhave, impianteve për sinjalizimin me dritë dhe sigurinë e trafikut të shenjave rrugore, hartim, projekt-zbatim për ndërtimin e segmenteve rrugore dhe rehabilitim të kanaleve kulluese. Falë konsulencës dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga ABT, kjo kompani është duke parë rezultate tepër pozitive edhe në tregun shqiptar. 

Klientë të tjerë: