Rreth nesh

ABT – Albanian Business Transparency, është një kompani shqiptare e krijuar në vitin 2012 për t’i ofruar biznesit vendas dhe të huaj shërbimin e Konsulencës dhe Manaxhimit Financiar. Ekspertët tanë janë të kualifikuar në fushat përkatëse, me një përvojë shumëvjeçare në Shqipëri dhe vazhdimisht kryejnë specializime brenda dhe jashtë vendit për t’i ofruar klientit çelësin e suksesit të sigurt.  ABT do të jetë partneri i duhur dhe i besuar për kompaninë tuaj që nga ideja e krijimit të biznesit e në vazhdimësi duke ju ofruar shërbime të një standardi të lartë për:

Nga bashkëpunimi me  ABT, Ju do të përfitoni uljen e kostove të biznesit tuaj, kohë për tu fokusuar në vendimarrje të rëndësishme drejtuese, komoditet në zgjidhjen e të gjitha problemeve në sektorin financiar dhe transparencë të lartë të veprimeve të ekspertëve të cilët do t’ju informojnë dhe raportojnë vazhdimisht.

ABT posedon të gjitha kushtet teknologjike për ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të kompanisë tuaj si dhe marrëveshje ligjore me të gjithë ekspertët e kompanisë. Në sigurojmë që të dhënat tuaja do të jenë të sigurta dhe të mbrojtura rreptësisht nga faktorë të jashtëm.